Hospodářské noviny: Babiš goes to Brussels to fight for billions. Don't tell us how to use them, he says to the EU

The European Commission, together with the leaders of the EU Member States, is negotiating the future form of the budget for the 2021-2027 period. Our Vít Havelka commented for Hospodářské noviny on the issue of the Commission's priorities and the reduction of subsidies for the Czech Republic.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Babiš jede do Bruselu bojovat o miliardy. Nemluvte nám do jejich využití, vzkazuje unii

Evropská komise společně s lídry členských zemí EU vyjednává budoucí podobu rozpočtu pro roky 2021 a 2027. Negociací se účastní i premiér Andrej Babiš. Problematiku priorit Komise a snižování dotací pro Českou republiku okomentoval pro Hospodářské noviny náš Vít Havelka.

Zjistit více

IHNED.cz: EU supporters are also Czech patriots. Opponents are not proud of Czechia and ignore risks of leaving EU, poll shows

The results of a poll about the attitude of the Czechs towards the EU was published on the site of the Hospodářské noviny daily, IHNED.cz. This poll was conducted by EUROPEUM Institute for European Policy along with Behavio and STEM research institute.

Zjistit více

Hospodárske noviny: Putin can dissolve cabinet and parliament. What are differences between heads of states‘ powers?

Our Martin Michelot commented on the French semi-presidential system for the Hospodárske noviny daily.

Zjistit více

Hospodárske noviny: Putin môže odvolať vládu aj parlament. Čím sa líšia právomoci hláv štátu?

Náš Martin Michelot komentoval pro Hospodárske noviny francouzský poloprezidentský systém.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Migration is our main topic within the EU, said Andrej Babiš at GLOBSEC. And Schengen has no logic

Our Martin Michelot was quoted in an article for Hospodářské noviny commenting the speech of Andrej Babiš during the GLOBSEC conference.

Zjistit více

Hospodářské noviny: Migrace je naše hlavní téma v Evropské unii, řekl Babiš na konferenci Globsec. A schengen prý nemá logiku

Náš Martin Michelot byl citován v článku na Hospodářských novinách o projevu Andreje Babiše na konferenci GLOBSEC.

Zjistit více

Hospodářské noviny: With euro or without? Czech Republic tries to resolve the dilemma, what influence to have

Martin Michelot commented for Hospodářské noviny on the future of the EU

Zjistit více PDF

Hospodářské noviny: S eurem nebo bez eura. Česko řeší dilema, jaký mít v unii vliv

Martin Michelot se pro Hospodářské noviny vyjádřil k budoucímu směřování Evropské unie

Zjistit více PDF

Hospodářské noviny: Czechs in Europe - We need historians and sociologists just like we need start-ups in Sillicon Valley

In an interview for Hospodářské noviny, our deputy director Martin Michelot commented on the decline of social sciences in the Czech Republic.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org