Café Evropa: the media image of the EU - how to recognize hoaxes and the truth?

Accept our sincere invitation to the public debate that is part of the series Café Evropa. Our distinguished guests Ondřej Houska and Michal Půr will discuss the following topic: "EU media image - how to recognize the hoaxes and the truth?"

Zjistit více PDF

Café Evropa: Mediální obraz EU - jak se orientovat mezi hoaxy a pravdou?

Přijměte pozvání na sedmnáctou debatu z cyklu Café Evropa. Hosté Ondřej Houska a Michal Půr budou debatovat na téma "Mediální obraz EU - jak se orientovat mezi hoaxy a pravdou?"

Zjistit více PDF

Zpravodaj DEMAS 2/2017

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

Zjistit více PDF

Café Evropa: Smoking ban – a step towards a healthier Czech Republic or a restriction of freedom?

Accept our sincere invitation to the public debate that is part of the series Café Evropa. Our distinguished guests Martin Kotas and Ondřej Kobza will discuss the following topic: "Smoking ban – a step towards a healthier Czech Republic or a restriction of freedom?"

Zjistit více PDF

Café Evropa: Zákaz kouření – krok ke zdravější ČR nebo omezování svobody?

Přijměte pozvání na šestnáctou debatu z cyklu Café Evropa. Hosté Martin Kotas a Ondřej Kobza budou debatovat na téma "Zákaz kouření – krok ke zdravější ČR nebo omezování svobody?"

Zjistit více PDF

Café Evropa: Czechs and Europe – why do we complain, if we have never been better?

Accept our sincere invitation to the fifteenth public debate that is part of the Café Evropa series. Our distinguished guests will discuss the following topic: "Why do we complain, if we have never been better?"

Zjistit více PDF

Café Evropa: Češi a Evropa – proč si stěžujeme, když nám nikdy nebylo lépe?

Přijměte pozvání na patnáctou debatu z cyklu Café Evropa, která proběhne v rámci oslav Dne Evropy 2017. Naši hosté budou debatovat na téma "Proč si stěžujeme, když nám nikdy nebylo lépe?"

Zjistit více PDF

Café Evropa in the regions – Ostrava: The Future of the European Union

Accept our sincere invitation to the public debate that is part of the Café Evropa in the regions series. Our distinguished guests Vladimír Baar and Cyril Svoboda will discuss the following topic: “The Future of the European Union“.

Zjistit více PDF

Café Evropa v regionech – Ostrava: Budoucnost Evropské unie

Přijměte pozvání na třetí debatu z cyklu Café Evropa v regionech, která se uskuteční v Ostravě. Hosté Vladimír Baar a Cyril Svoboda budou debatovat na téma "Budoucnost Evropské unie".

Zjistit více PDF

Den Evropy 2017

Zastoupení Evropské komise v České republice pořádá dne 4. května oslavy ke Dnu Evropy.

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org