POLICY PAPER: The Legal Status of Accredited Parliamentary Assistants

In her policy paper, Nicole Grmelová concerns with accredited assistants to the European Parliament, commonly referred to as APAs. She examines their legal status and evaluates its efficiency, strengths and weaknesses, and also compares its written wording with the actual implementation after 10 years of existence of the legal status of assistants.

Zjistit více PDF

POLICY PAPER: The Legal Status of Accredited Parliamentary Assistants

Nicole Grmelová se ve svém policy paperu zabývá asistenty europoslanců při Evropském parlamentu, v angličtině „APAs“. Zejména pak zkoumá jejich právní status, jeho efektivitu, silné a slabé stránky, a srovnává ho s praktickým fungováním asistentů po 10 letech existence právního statusu.

Zjistit více PDF
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org