INVITATION: Daniel Cohn-Bendid: From an uprising Europe to a fearful one?

We would like to cordially invite you to the debate with Daniel Cohn-Bendid titled "From an uprising Europe to a fearful one?" which will take place on April 29, 2018 at 20.00 in Václav Havel Library in Prague.

Zjistit více

POZVÁNKA: Daniel Cohn-Bendid: Od bouřící se Evropy k Evropě strachu?

Přijměte naše srdečné pozvání na setkání s francouzsko-německým politikem Danielem Cohn-Benditem s názvem "Od bouřící se Evropy k Evropě strachu?", které je součástí cyklu konferencí 1968-2018 Paříž - Praha: Bouřící se Evropa. Diskuse se uskuteční 27. dubna 2018 od 20.00 v Knihovně Václava Havla.

Zjistit více

INVITATION: Jean Quatremer: The enthusiasm for the European idea - why is it so hard to find it again?

We would like to cordially invite you to the debate with Jean Quatremer titled "The enthusiasm for the European idea - why is it so hard to find it again?" which will take place on April 16, 2018 at 19.00 at the European House in Prague.

Zjistit více

POZVÁNKA: Jean Quatremer: Nadšení pro evropskou myšlenku – proč je tak těžké ho opět nalézt?

Přijměte naše srdečné pozvání na setkání s francouzským novinářem Jeanem Quatremerem s názvem "Nadšení pro evropskou myšlenku – proč je tak těžké ho opět nalézt?", které je součástí cyklu konferencí 1968-2018 Paříž - Praha: Bouřící se Evropa. Diskuse se uskuteční 16. dubna 2018 od 19.00 v Evropském domě.

Zjistit více

INVITATION: Annette Wieviorka: History - personal thing

We would like to cordially invite you to the debate with Annette Wieviorka titled "History - personal thing" which will take place on February 22, 2018 at 19.00 in Václav Havel Library in Prague.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Annette Wieviorka: Historie - věc osobní

Přijměte naše srdečné pozvání na již druhé setkání s francouzskou historičkou Annette Wieviorkou s názvem "Historie - věc osobní", které je součástí cyklu konferencí 1968-2018 Paříž - Praha: Bouřící se Evropa. Diskuse se uskuteční 22. února 2018 od 19.00 v Knihovně Václava Havla.

Zjistit více PDF

INVITATION: Boundaries and limits of a state sovereignty in Europe

French Institute in Prague in cooperation with our think tank will host a first debate from this year's cycle "1968-2018 Paris to Prague: Rebelling Europe".

Zjistit více

POZVÁNKA: Hranice a limity státní suverenity v evropském prostoru

Francouzský institut v Praze ve spolupráci se naším think-tankem pořádá první debatu z letošní série debat v rámci cyklu "1968-2018 Paříž - Praha: Bouřící se Evropa".

Zjistit více
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org