ČRo Plus: Separatism in Europe

Tereza Novotná commented the separatist tendencies in Belgium for a special programme by ČRo Plus tackling the issue of separatist movements in Europe.

Zjistit více

ČRo Plus: Speciál k separatistickým tendencím v Evropě

Naše výzkumná spolupracovnice Tereza Novotná se pro speciální pořad Českého rozhlasu Plus, věnující se separatistickým tendencím v Evropě, vyjádřila k případu Belgie

Zjistit více

CRo Plus: French president calls for 'two-speed' Europe

Listen to the interview with Vladimír Bartovic about Emmanuel Macron's speech on the future of Europe

Zjistit více

ČRo Plus: Francouzský prezident volá po dvourychlostní Evropě

Poslechněte si komentář Vladimíra Bartovice, tentokrát pro ČRo Plus, k proslovu Emmanuela Macrona.

Zjistit více

ČRo Plus: German politics after the German federal elections

Our research fellow Michal Vít commented the results of the German federal elections in an interview for ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo Plus: Německá politika po parlamentních volbách

Náš výzkumný pracovník Michal Vít se pro včerejší vysílání Českého rozhlasu Plus vyjádřil k výsledku německých parlamentních voleb.

Zjistit více

ČRo Plus: The Czech Republic received more than it contributed to the EU budget. A surplus of 16,5 billion CZK by mid-year

The Ministry of Finance of the Czech Republic released a report about the development of the balance of income and expenses towards the EU. How is the Czech Republic using the potential of European funds? Our fellow researcher Michal Vít answered these questions for ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo Plus: Česká republika získala v pololetí z rozpočtu EU o více než 16,5 miliardy korun více, než do něj odvedla

Ministerstvo financí zveřejní vývoj rozdílu mezi příjmy Česka z EU a odvody do ní, tedy tzv. čisté pozice, za první pololetí. Jak Česko z pozice čistého příjemce využívá potenciál fondů? Náš výzkumný pracovník Michal Vít odpovídal v pořadu ČRo Plus.

Zjistit více

ČRo: Free movement of workers will end with Brexit

Zuzana Stuchlíková was answering for CRo Plus questions about stopping free movement of workers after Britain leaves the EU.

Zjistit více

ČRo: Volný pohyb pracovníků skončí s Brexitem

Zuzana Stuchlíková odpovídala pro ČRo Plus na otázky týkající se zastavení volného pohybu pracovníku potom co Británie opustí EU.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org