INVITATION: Café Evropa in the regions – Mělník: Excessive waste production - will we drown in garbage?

The European Commission in the Czech Republic and the Office of the European Parliament in cooperation with the EUROPEUM Institute for European Policy cordially invite you to the next debating evening in the Café Evropa series. The discussion will take place on Tuesday 10th December at 16:30 in the Masaryk Cultural Center (U Sadů 323, Mělník).

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa v regionech – Mělník: Nadměrná produkce odpadu – utopíme se v odpadcích?

Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM vás srdečně zvou na další debatní podvečer v rámci série Café Evropa. Diskuze se uskuteční v úterý 10. prosince od 16:30 v Masarykové kulturním domě (U Sadů 323, Mělník).

Zjistit více PDF

INVITATION: Café Evropa: The European budget and its future – will we lose the money from the EU?

Accept our sincere invitation to the public debate that is part of the series Café Evropa. This time in Prague on Tuesday, November 26th from 6 PM. Our distinguished guests will discuss the following topic: The European budget and its future - will we lose the money income from the EU?

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa: Evropský rozpočet a jeho budoucnost – přijdeme o peníze z EU?

Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM vás srdečně zvou na další debatní podvečer v rámci série Café Evropa. Diskuze se uskuteční v úterý 26. listopadu od 18 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

Zjistit více PDF

Café Evropa: Thirty Years of Freedom - how can they be perceived and what awaits us?

Come and sit with us in the format of debates Café Evropa, organized by the European Commission in the Czech Republic and the European Parliament Office in cooperation with EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Café Evropa: Třicet let svobody–jak je lze vnímat a co nás čeká?

Přijďte s námi posedět v rámci formátu debat Café Evropa, které pořádá Evropská komise v ČR a Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci s EUROPEUM Institute for European Policy.

Zjistit více

Café Evropa in regions – Pardubice: Wage imbalance in Europe – why do we earn less than people in the West?

EUROPEUM Institute for European Policy kindly invites you to another Café Evropa in the regions debate, which will take place in XXX in Pardubice. On Thursday of the 7th November, we shall discuss the imbalance in wage between Western and Eastern countries. Why do we earn less money for the same position than people in the West?

Zjistit více

Café Evropa v regionech – Pardubice: Nerovnováha platů v Evropě – proč bereme méně než na Západě?

V rámci série debat pod názvem Café Evropa se v prvním listopadovém týdnu nevyhneme ani Pardubickému kraji. V jeho krajském městě – Pardubicích – se tentokrát uskuteční přednáška dotýkající se problematiky nerovnováhy platů v Evropě a otázky, proč bereme méně než na Západě.

Zjistit více

INVITATION: Café Evropa in the regions – Jičín: EU in the eyes of Czechs

We would like to invite you to the next Café Evropa in the regions debate, this time in Jičín. The event will take place in Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně on Monday, November 25 from 5 PM.

Zjistit více PDF

POZVÁNKA: Café Evropa v regionech – Jičín: EU v očích Čechů – co si myslíme o EU a jak o tom mluvit?

Zveme vás na další regionální debatu s cyklu Café Evropa, tentokrát v Jičíně. Akce proběhne v pondělí 25. listopadu od 17 hodin v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně (Denisova 400, 50601 Jičín).

Zjistit více PDFInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org