ČRo Plus: EU summit in Brussels

Our Vladimír Bartovic, Director of the EUROPEUM Institute for European Policy, dealt with questions on the topic of the Brussels summit and the carbon neutrality regime in the EU in the interview for ČRo Plus.

Show more

ČRo Plus: Unijní summit v Bruselu

K jakému kompromisu by mohli dojít státníci bruselského summitu - pokud jde o ambice zavést v unijních zemích režim takzvané uhlíkové neutrality? Dotazy na toto téma se zabýval v pořadu Den v 60 minutách Českého rozhlasu Plus náš Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

Show more

CT24: Brexit and early UK elections

Our Vladimír Bartovic was a guest of Monday afternoon Studio CT24. The subjects of his commentary were early elections in the UK and Brexit.

Show more

ČT24: Předčasné volby ve Spojeném království a brexit

Náš Vladimír Bartovic byl hostem čtvrtečního odpoledního Studia ČT24. Tématem jeho komentáře byly předčasné volby ve Spojeném království a brexit.

Show more

RECOMMENDATIONS: Directly controlled programs and other instruments in the new multiannual financial framework as an opportunity for Czech interests

Recommendations regarding directly controlled programs and other instruments in the new multiannual financial framework, based on the roundtable discussion of the National Convention on EU Affairs, are now available. They were prepared by Zuzana Kasáková and Vladimír Bartovic from EUROPEUM Institute for European Policy. The discussion took place on November 22.

Show more PDF

DOPORUČENÍ: Přímo řízené programy a další nástroje v novém víceletém finančním rámci jako příležitost pro české zájmy

Doporučení Národního konventu EU, týkající se přímo řízených programů a dalších nástrojů v novém víceletém finančním rámci, jsou k dispozici. Vypracovali je Zuzana Kasáková a Vladimír Bartovic z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM na základě diskuze, která proběhla 22. listopadu.

Show more PDF

iRozhlas: Who pulls Brexit threads? Johnson celebrates success thanks to a competent mentor, but the Prime Minister has not won yet

Our Vladimir Bartovic gave an interview for iRozhlas.cz in which he commented on who was pulling Brexit threads and why Prime Minister Johnson had not yet won.

Show more

iRozhlas: Kdo tahá za nitky brexitu? Johnson slaví úspěch díky schopnému rádci, vyhráno ale premiér nemá

Náš Vladimír Bartovic poskytl rozhovor pro iRozhlas, ve kterém komentoval kdo tahá za nitky brexitu a proč nemá premiér Johnson ještě vyhráno.

Show more

ČRo Plus: EU leaders supported a revised agreement on Britain's departure from the European Community

Our Vladimír Bartovic gave an interview for ČRo Plus, in which he commented on the support of EU leaders for the revised Brexit agreement.

Show more

ČRo Plus: Lídři zemí EU podpořili upravenou dohodu o odchodu Británie z Evropského společenství

Náš Vladimír Bartovic poskytl rozhovor pro ČRo Plus, ve kterém komentoval podporů lídrů EU k upravené dohodě o Brexitu.

Show moreEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org