Newsletter DEMAS 1/2019

Take a look at what’s new in the field of non-profit organizations gathered under DEMAS association.

Show more PDF

Zpravodaj DEMAS 1/2019

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

Show more PDF

Newsletter DEMAS 4/2018

Take a look at what’s new in the field of non-profit organizations gathered under DEMAS association.

Show more PDF

Zpravodaj DEMAS 4/2018

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

Show more PDF

POLICY PAPER: The future of Czech coal regions

Zuzana Vondrová authored a policy paper for the upcoming 10th debate from the Prague Climate Talks series.

Show more PDF

POLICY PAPER: Budoucnost českých uhelných regionů

Zuzana Vondrová se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje budoucnosti českých uhelných regionů.

Show more PDF

INVITATION: Prague Climate Talks - The future of Czech coal regions

We would like to cordially invite you to the debate organized by EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with Heinrich-Böll-Stiftung Prague and under the auspices of the UN Information Centre Prague.

Show more PDF

POZVÁNKA: Prague Climate Talks - Budoucnost českých uhelných regionů

Rádi bychom Vás pozvali na desátou debatu ze série Prague Climate Talks, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze.

Show more PDF

REPORT: Prague Climate Talks: How will the new European Parliament tackle climate change?

The ninth debate of the Prague Climate Talks series was held on Thursday, June 20. The topic was the role of the new European Parliament.

Show more PDF

REPORT: Prague Climate Talks: Jak se nový Evropský parlament vypořádá s klimatickou změnou?

Devátá diskuse projektu Prague Climate Talks proběhla ve čvrtek 20. června. Tématem byla role nového Evropského parlamentu.

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org