EU MONITOR: Sleeping Dragon No Longer: China’s Influence in Central Europe

Louis Cox-Brusseau published an EU Monitor, in which he focuses on a very sensitive topic – the influence of China in Central Europe. He provides a rather complex picture since he analyses the relations in both economic and political terms.

Show more

EU MONITOR: Sleeping Dragon No Longer: China’s Influence in Central Europe

Louis Cox-Brusseau vydal EU Monitor, ve kterém se zabývá velice citlivým tématem – vlivem Číny ve střední Evropě. A přináší komplexní obraz, protože vztahy analyzuje jak z ekonomického, tak politického úhlu pohledu.

Show more

The human cost of the EU’s externalisation of fundamental obligations

More than half of all refugees from Syria is currently located in Turkey. In her latest blog, Tuba Nilüfer Uğur zooms in on the local situation and suggests steps that should be made by the EU to help this matter.

Show more

The human cost of the EU’s externalisation of fundamental obligations

Více než polovina všech uprchlíků ze Sýrie se momentálně nachází v Turecku. Tuba Nilüfer Uğur ve svém nejnovějším blogu přibližuje tamní situaci a navrhuje, jaké kroky by v tomto ohledu měla podniknout Evropská unie.

Show more

INVITATION: Café Evropa: The Green Deal for Europe - is development in Europe sustainable?

EUROPEUM Institute for European Policy in cooperation with the European Commission in the CR and the European Parliament Bureau would like to invite you to another debate from the Café Evropa series. This time, the topic will be "The Green Deal for Europe - is development in Europe sustainable?".

Show more PDF

POZVÁNKA: Café Evropa: Zelená dohoda pro Evropu – je rozvoj v Evropě udržitelný?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Evropskou komisí v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu si Vás dovolují pozvat na další debatu ze série Café Evropa, tentokrát s tématem "Zelená dohoda pro Evropu – je rozvoj v Evropě udržitelný?". Zpříjemněte si předvánoční čas a místo nákupního shonu vyrazte v pondělí 16. prosince do Evropského domu (Jungmannova 24, Praha 1).

Show more PDF

INTRODUCTION: Launch of the new website "15 years in the EU"

This year, it was 15 years since the Czech Republic joined the European Union. To mark this anniversary, EUROPEUM, in cooperation with EACEA in the "Europe for citizens" program, has created a website that reflects on the past 15 years and answers the question of what to expect from the next 15 years in the EU.

Show more

PŘEDSTAVENÍ: Spuštění nového webu "15 let v EU"

Letos uplynulo 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. K tomuto výročí Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s EACEA v programu "Europe for citizens" vytvořily web, který reflektuje již uplynulých 15 let a zjišťuje odpověď na otázku, co očekávat od 15 následujících let v EU.

Show more

INVITATION: What EU do we want in 2025?

EUROPEUM Institute for European Policy invites you to a discussion on "What EU do we want in 2025? The future of cohesion policy", which will take place on Wednesday, 11 December 2019, from 18:00 to 19:30 at the European House (Jungmannova 24).

Show more PDF

POZVÁNKA: Jakou chceme EU v roce 2025?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Vás srdečně zve na diskuzi na téma: "Jakou chceme EU v roce 2025? Budoucnost politiky soudržnosti", která proběhne ve středu 11. prosince 2019 od 18:00 do 19:30 v Evropský domě (Jungmannova 24).

Show more PDFEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org