Report: Brand EU: What do Czechs think of the EU and how it differs from other V4 countries #2

Zpráva z prezentace „Značka EU: Co si o EU myslí Češi a jak se liší od ostatních zemí V4“, kterou zorganizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a který se konal 10. října 2019 na Stálém zastoupení České republiky Evropské unii

The presentation was opened by H.E. Jaroslav
Zajíček (Permanent Representative to COREPER I and Deputy Head of the Czech
Permanent Representation to the European Union) and further the presentation was
led by Nikola Hořejš (Analyst, STEM) together with Martin Buchtík (Director, STEM) and
Vít Havelka (Researcher, EUROPEUM). The event attracted 85 participants from
various backgrounds.

The presentation was opened by H.E. JaroslavZajíček (Permanent Representative to COREPER I and Deputy Head of the CzechPermanent Representation to the European Union) and further the presentation wasled by Nikola Hořejš (Analyst, STEM) together with Martin Buchtík (Director, STEM) andVít   Havelka   (Researcher,   EUROPEUM).   The   event   attracted   85   participants   fromvarious backgrounds.

The report (in English) can be downloaded through this PDF button.

#V4 #EU #Brand EU

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org