ECAS: Program Evropa pro občany

Náš ředitel Vladimir Bartovic byl jedním z respondentů pro průzkum organizace European Citizen Action Service v rámci programu Evropa pro občany.

Náš ředitel Vladimir Bartovic byl jedním z respondentů pro průzkum organizace European Citizen Action Service v rámci programu Evropa pro občany. Organizace ECAS sestavila krátkou zprávu s hlavními doporučeními a návrhy na zlepšení, které byly následně sdíleny s příslušnými úředníky z Evropské komise a Evropského parlamentu. Zpráva byla také zaslána stálým národním zastoupením, což mimo jiné zahrnuje i Francii, Itálii, Německo, Španělsko, Polsko a Českou republiku.

European Citizen Action Service (ECAS) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Jejím cílem je umožnit občanům uplatnit svá práva a podpořit otevřené rozhodování prostřednictvím poskytování vysoce kvalitního poradenství, výzkumu a advokacie a budování kapacit pro organizace občanské společnosti.

Veškerá zjištění a další kroky naleznete zde. Zpráva ECAS je k dispozici ke stažení zde.

#ECAS #Evropa pro občany #průzkum

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související články

Žádné související články


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org