Otázka Judy Dempsey: „Ničí Střední Evropa solidaritu EU?“

Vladimír Bartovic byl jedním z vybraných respondentů v posledním vydání publikační série výzkumného centra Carnegie Europe s názvem "Judy Asks".

Judy Dempsey je nerezidentní seniorní pracovnicí Carnegie Europe a v publikační sérii "Judy Asks" se dotazuje vybraných expertů na otázky týkající se témat evropských zahraničních a bezpečnostních politik. V aktuálním vydání náš ředitel Vladimír Bartovic odpovídá na následující otázku: Is Central Europe Destroying EU Solidarity?

„Ne – nemůžete ničit něco, co neexistuje.“

Celý příspěvek Vladimíra Bartovice v českém jazyce si můžete přečíst zde.

#Carnegie #Střední Evropa #solidarita

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org