A View from Central Europe: Co znamená Brexit pro Českou republiku?

Vladimír Bartovic pro Central European Policy Institute (CEPI) popsal implikace Brexitu pro budoucnost evropské integrace z pohledu České republiky.

Jaké kroky musí instituce EU učinit, aby si zachovaly důvěru občanů? Jak lze zajistit, aby pozitivní dopady politik EU na  její občany byly přímější? Na jakou agendu by se instituce EU měly nadále soustředit a jaká by měly být přenechány členským státům?

"Evropská unie musí být ambicióznější ve významných otázkách a skromnější v otázkách menšího významu."

Podívejte se na celý příspěvek zde.

#Brexit #implikace #Evropská unie

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org