A View from Central Europe: Britské referendum

Vladimír Bartovic pro GLOBSEC Policy Institute zprostředkoval český pohled na možné vystoupení Británie z EU.

Jaký dopad by mělo vystoupení Británie z EU na státy střední Evropy? Může mít potenciální Brexit geopolitický vliv na distribuci moci v evropském prostoru? Jak by rozhodnutí občanů Spojeného království zůstat nebo vystoupit ze struktur EU ovlivnilo fenomén postupné konstituce dvourychlostní Evropy?

" Země V4 s Velkou Británií tradičně sdílejí mnohé zájmy a postoje v otázkách zahraniční  bezpečnostní politiky."

Celý příspěvek je dostupný v anglickém jazyce na stránkách CEPI. Můžete také zhlédnout krátké video s Vladimírem Bartovicem o této problematice zde.

#Brexit #střední Evropa

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org