Revize Evropské politiky sousedství – vstříc efektivní činnosti EU ve východním sousedství?

Nová publikace Věřy Řiháčkové ze série Brussels Monitor se věnuje kritickému hodnocení revize Evropské politiky sousedství.

  • Nedávná revize Evropské politiky sousedství byla, kvůli své důležité roli v oblasti definice vztahů mezi EU a sousedními zeměmi, podrobena důkladné prohlídce, především v souvislosti s napjatými evropsko-ruskými vztahy. Každá země je do určité míry ovlivněna touto revizí, která, obecně vzato, preferuje racionální kooperaci před principem „více za více“ v rámci snah opětovného utužení vztahů. 

Celý policy paper si můžete přečíst, v českém či anglickém jazyce, v PDF napravo.

#policy paper #ENP #sousedství #Rusko #Monitor

Věra Řiháčková
Výzkumná spolupracovnice


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org