Ukrajina: Čeká nás dlouhá cesta bez zkratek

Přečtěte si nový policy paper, jehož spoluautorkou je naše výzkumná pracovnice Věra Řiháčková. Paper se zabývá kroky, jež musí Ukrajina učinit pro dosažení celkové hospodářské a územní bezpečnosti.

Rusko je v řešení bezpečnostní rovnováhy na Ukrajině klíčovým aktérem a Evropská unie by s ním měla „jednat slušně“, jak navrhuje prezident Evropské komise Jean- Claude Juncker, ovšem pod podmínkou, že se bude řídit sjednanými mezinárodními pravidly a normami a přestane destabilizovat své sousedy.

Celý policy paper je ke stažení v PDF na pravé straně. 

#Ukrajina #bezpečnost #reformy

Věra Řiháčková
Výzkumná spolupracovnice


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org