ČRo: Evropská komise se chystá kontrolovat dodržování právního státu v Polsku

Vladimír Bartovic byl hostem Rozhovorů, komentářů, kde se vyjádřil k plánovaným krokům Evropské komise proti Polsku.

Jaké pravomoci bude mít výbor Evropské komise vyslaný do Polska? Snaží se Komise pouze získat informace nebo se jedná o další stupeň varovných signálu? A jak pravděpodobné je uvalení sankcí proti Polsku? 

Poslechněte si názory Vladimíra Bartovice od [0:50].

 

 

#Evropská komise #European Commission #Polsko #Poland

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org