Pravda.sk: Brexit pokročil. Aký bude?

Náš ředitel Vladimír Bartovic se pro slovenský deník Pravda.sk vyjádřil ohledně pokračujícího vyjednávání o Brexitu.

Náš ředitel Vladimír Bartovic pro slovenský deník Pravda.sk komentoval pokračující vyjednávání o Brexitu s přihlédnutím na pokroky, kterých bylo v této věci dosaženo na summitu EU.  

Londýn a Unie měli v zásadě velmi rozdílné východiskové pozice na začátku vyjednávání o první fázi brexitu. EU chtěla úplné zachování práv jejích občanů. Žádala, aby mezi Irskem a Severním Irskem nebyla žádná fyzická hranice, což v podstatě znamená, aby Severní Irsko zůstalo součástí jednotného trhu Unie.  Unie také chtěla finanční vyrovnání v poměrně vysoké výši. 

Británie  v ideálním případě nechtěla zaplatit na začátku vůbec nic. Dlouho odolávala, potom alespoň přiznala, že má nějaké finanční závazky a vyšla s vlastním výpočtem, co by měla zaplatit. 

Celý rozhovor (ve slovenštině) je dostupný zde.  

#Brexit #Summit EU

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org