EUobserver: Komentář k české povolební situaci

Náš ředitel Vladimír Bartovic komentoval politickou situaci po českých parlamentních volbách.

Vladimir Bartovic se vyjádřil k povolební situaci v České republice, komentoval pozici možného budoucího premiéra i výhledy na další zahraničně politické směřování ČR. 

​Andrej Babiš není zarytý euroskeptik. Je to pragmatik a je proto možné, že svou rétoriku po volbách zmírní

Pokud se stane premiérem, nebude chtít Českou republiku směřovat k jádru Evropské Unie. (...) Nehedě na to, jaké bude složení příští vlády, bude méně proevropská, než ta současná. 

Celý článek je dostpný na serveru Euobserver

 
 
 
#ano #andrejbabis #českévolby

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org