Zpravodaj DEMAS 2/2017

Prohlédněte si, co je nového na poli neziskových organizací sdružujících se pod asociací DEMAS.

DEMAS je nezávislá platforma, která od svého vzniku v roce 2008 sdružuje 11 českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv či občanské společnosti.

Ve druhém zpravodaji roku 2017 se dozvíte o našich aktuálních projektech. Dlouhodobě jde o sérii debat Café Evropa pro širokou veřejnost, dále začínající projekt Prague Climate Talks, který slouží jako platforma pro expertní diskuse na témata spojená se změnami klimatu. Červen pak vyvrcholí konferencí Prague European Summit.

Celý zpravodaj je možné stáhnout tlačítkem PDF vpravo.

#demas #zpravodajInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org