Pravda.sk: Brexit má už termín začiatku. Nebude to 1. apríl

Náš ředitel Vladimír Bartovic pro Pravda.sk komentoval možné scénáře vyjednávání o odchodu Velké Británie z EU.

Náš ředitel Vladimír Bartovic pro Pravda.sk komentoval možné scénáře vyjednávání o odchodu Velké Británie z EU.

Nie je jasné, čo v tej zmluve bude. Zmluva môže rámcovo upraviť budúce vzťahy, ale nemala by napríklad nahrádzať obchodnú dohodu EÚ s Britániou. Riešiť by mala hlavne také veci, na ktoré má priamy vplyv vystúpenie – napríklad príspevky Británie do rozpočtu EÚ, ktoré neboli do momentu vystúpenia zaplatené, alebo čo bude s penziami britských eurouradníkov, či to, aby Británia mohla pokračovať v niektorých programoch EÚ, ako je Erasmus a podobne.

Tu je hlavná obava, že sa to nestihne. To by pre Britániu znamenalo často spomínaný pád z útesu, lebo by sa naraz ocitla mimo colnej únie a mimo jednotného trhu. Vzťahovali by sa na ňu rovnaké pravidlá ako na ktoréhokoľvek iného člena Svetovej obchodnej organizácie vrátane ciel a netarifných obmedzení, nehovoriac o voľnom poskytovaní služieb, bankovníctve a podobne.

Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách Pravda.sk zde

#Brexit #Erasmus #Velká Británie

Mezi hlavní oblasti zájmu patří institucionální otázky EU, ekonomický vývoj EU, Hospodářská a měnová unie, € a evropský rozpočet, Zahraniční politika EU, problematika rozšiřování EU se zaměřením na západní Balkán, slovenská domácí a zahraniční politika a ekonomické otázky.

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 539/31
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 224 186 207
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org