O nás

Naše mise

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky.

 

Naše hodnoty

NEZÁVISLOST
EUROPEUM je nepolitický think-tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu sponzorů.
 
SPOLUPRÁCE
EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak s ostatními českými a evropskými think-tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské společnosti a médii. 
 
ODPOVĚDNOST
EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské unii jakožto komunitě občanů a hodnot.
 
DŮVĚRYHODNOST
EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními think-tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech a důkazech.

 

Oblasti výzkumu

  • Politiky a instituce EU, otázky týkající se vybraných politik EU a rozpočtu EU: Vysvětlování a analýza.
  • Členské státy EU: Hodnocení očekávání občanů, role České republiky a střední Evropy v EU, základní pilíře jednoty EU.
  • Evropa jako globální hráč: Zahraniční a bezpečností politika EU. 
  • Rozšiřování EU a Evropská politika sousedství.

 

Naše projekty

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2017
Výroční zpráva Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM za rok 2016

 

Kontakty pro média

Kontaktovník Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

 

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Náš tým

Vladimír Bartovic
Ředitel
vbartovic@europeum.org
+420732649797
Martin Michelot
Zástupce ředitele
mmichelot@europeum.org
+32493309911
Zuzana Stuchlíková
Vedoucí bruselské kanceláře
zstuchlikova@europeum.org
+32 484 14 06 97
Nelly Tomčíková
Projektová manažerka Prague European Summit
ntomcikova@europeum.org
Christian Kvorning Lassen
Výzkumný pracovník
ckvorning@europeum.org
+420731280709
Martin Vokálek
Manažer kanceláře a projektů
mvokalek@europeum.org
+420728264134
Alexandr Lagazzi
Komunikační manažer
alagazzi@europeum.org
+420776845100
Kateřina Davidová
Výzkumná pracovnice
kdavidova@europeum.org
+420734670514
Michal Vít
Výzkumný pracovník
mvit@europeum.org
Tereza Novotná
Výzkumná spolupracovnice
Tereza.Novotna@ulb.ac.be
Eva Rybková
Výzkumná spolupracovnice
erybkova@europeum.org
+420778492769
Věra Řiháčková
Výzkumná spolupracovnice
vrihackova@europeum.org
Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
kasakova@fsv.cuni.cz
Ivo Šlosarčík
Výzkumný spolupracovník
slosarcik@fsv.cuni.cz
Marko Stojić
Výzkumný spolupracovník
stojic.marko@gmail.com
Jana Juzová
Výzkumná pracovnice
jjuzova@europeum.org
Vít Havelka
Výzkumný pracovník
vhavelka@europeum.org
Miroslava Pěčková
Projektová manažerka
mpeckova@europeum.org
+420607592291
Alexandra Visnerova
Projektová manažerka, TAPF
avisnerova@europeum.org
+420777163687
Jan Jančík
Komunikační koordinátor
jjancik@europeum.org
Hanka Fridrichová
Koordinátorka sekretariátu
hfridrichova@europeum.org


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
http://www.europeum.org